Máy sấy Imesa ES23 (Gas/Hơi/Điện)

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: ES23
  • Công suất sấy 1 mẻ: ≥ 20 kg
  • Kiểu máy: Lồng ngang
  • Thùng chứa (lít): ≥ 200 lít
  • Nơi sản xuất: Ý
  • Thương hiệu: Imesa
  • Bảo hành: 24 Tháng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
- Cam kết sản phẩm 100% nhập khẩu trực tiếp thay bằng: Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Có giá tốt nhất trên thị trường
- Bảo hành tận nơi miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật 5 năm thành “trọn đời”
- Tư vấn lắp đặt dự án miễn phí

- +

CU?C CÁCH M?NG TRONG CÔNG NGHI?P GI?T LÀ

Máy s?y IMESA ?áp ?ng các yêu c?u gi?t là t?i các khách s?n, nhà hàng, b?nh vi?n, nhà ngh?, gi?t là công nghi?p…

Phù h?p v?i gi?t là c?n hi?u su?t cao ho?c trung bình

?? thi?t k? máy s?y ES, phòng nghiên c?u & phát tri?n c?a IMESA chu tr?ng ??n v?n ?? ti?t ki?m n?ng l??ng, kinh t?, d? b?o  d??ng và v?n hành an toàn. Kích th??c ???c gi?m t?i ?a giúp d? v?n chuy?n và l?p ??t t?i khu gi?t là.

Nh? b? vi x? lý tân ti?n, t?t c? các chi phí gi?t là ???c ki?m soát ch?t ch?, vi?c qu?n lý công vi?c gi?t là tr? nên th?t ??n gi?n!

S? D?NG ??N GI?N, AN TOÀN VÀ TI?T KI?M

Thu?n ti?n cho ?? vào, l?y ?? ra: ?? r?ng và v? trí c?a giúp vi?c cho ?? vào và l?y ?? ra tr? nên ??n go?n. Có th? m? c?a 180°, do ?ó nhân viên v?n hành có th? thao tác d? dàng

An toàn: thi?t b? an toàn s? làm máy ng?ng ho?t ??ng n?u c?a b? m? trong quá trình máy ?ang làm vi?c

Ti?ng ?n th?p: ?? phòng gi?t là không ?n ào, máy s?y Imesa ???c nghiên c?u ?? duy trì ?? ?n d??i m?c 70dB(A)

Làm nóng b?ng ?i?n: nh? b? vi x? lý giúp ki?m soát m?c ?i?n, máy s?y làm nóng b?ng ?i?n có th? làm vi?c v?i m?c ?i?n t?i ?a ho?c m?t ph?n ?? gi?m vi?c tiêu th? ?i?n n?ng

Làm nóng b?ng h?i: Nh? có h? th?ng van ?i?u ti?t, nhi?t có ngay l?p t?c. Nh? có h? th?ng này, có th? lo?i b? các v?n ?? x?y ra do n??c d?n d?p: máy s?y Imesa ???c nghiên c?u ?? mang l?i hi?u qu? cao nh?t

Làm nóng b?ng ga: Máy s?y Imesa có th? v?n hành b?ng t?t c? các lo?i khí ga và ???c trang b? b? ki?m soát l?a và buri ?ánh l?a

??c ?i?m:

–      L?ng thép không g?

–     Khung máy s?n ch?ng g?

–     B? l?c l?n, d? lau chùi

–     Ch?c n?ng làm mát tránh s?c v?i

–     H? th?ng hút hi?u qu? cao

–     Ch?c n?ng ki?m soát n?ng l??ng

–     Ch?c n?ng t? chu?n ?oán l?i

–      L?ng s?y ??o chi?u

–      B?ng ?i?u khi?n vi x? lý IM7

Tùy ch?n:

–       Máy nghiêng ra ??ng tr??c giúp vi?c l?y ?? ra trên b?ng t?i d? dàng (lo?i T1)

–       Máy nghiêng ra ??ng sau giúp vi?c cho ?? vào t? b?ng chuy?n ??n gi?n h?n (lo?i T2)

–       B? ?i?u khi?n t? xa

B?NG ?I?U KHI?N VI X? LÝ IM7: M?i ho?t ??ng luôn d??i s? ki?m soát

B? vi x? lý IM7 ???c phát tri?n ?? giúp vi?c s? d?ng và b?o d??ng tr? nên d? dàng và ki?m soát ???c chi phí. B? vi x? lý ??c bi?t linh ho?t và ??n gi?n.

Gi?m chi phí qu?n lý: Nh? b? ki?m soát ?i?n n?ng, máy s?y ??t nóng b?ng ?i?n có th? v?n hành ? các m?c ?i?n khác nhau: d?a trên ngu?n ?i?n s?n, ng??i s? d?ng s? ch?n m?c ?i?n n?ng thích h?p. Có th? ki?m soát l??ng n?ng l??ng tiêu th? qua màn hình hi?n th? (ch?c n?ng này có ? m?i hình th?c ??t nóng: ?i?n, h?i, ga)

Ch??ng trình s?y: Ch??ng trình s?y có th? thay ??i nhi?t ??, th?i gian, t?c ?? l?ng, t?c ?? qu?t hút…. B? vi x? lý IM7 có ??n 30 ch??ng trình và ng??i s? d?ng có th? ?i?u ch?nh theo yêu c?u. M?i ch??ng trình ??u ???c ??t tên và có th? g?i ra m?i khi c?n. Nh? ?ó, máy s?y luôn v?n hành v?i ch?t l??ng cao, tránh h? h?ng v?i và ti?t ki?m th?i gian cài ??t chu trình

D? hi?u: Imesa xóa b? m?i rào c?n v? ngôn ng?, b? vi x? lý IM7 có nhi?u ngôn ng? khác nhau. Bàn phím ch? s? d?ng bi?u t??ng do ?ó r?t d? hi?u

Ti?t ki?m chi phí b?o d??ng: D? dàng b?o d??ng ??ng ngh?a v?i vi?c gi?m chi phí. Toàn b? c?nh báo ?ã hi?n th? ??u ???c l?u trong b? nh? vi x? lý và có th? d? dàng khôi ph?c khi s?a ch?a. Nh? có b? ph?n HELP ng??i s? d?ng có th? ??c tr?c ti?p trên màn hình hi?n th?  h??ng d?n kh?c ph?c m?t s? l?i th??ng x?y ra. Ch?c n?ng ki?m tra chu?n ?oán nhanh và ph?c h?i máy trong kho?ng th?i gian ng?n nh?t.

Máy sấy Imesa ES23 có thông số kỹ thuật như sau:

Công suất máy sấy 23 Kg 23 Kg
Kích thước (ØxP) 977 mm x 590 mm (560 mm load Ø)
Tốc độ giặt 40 RPM
Yếu tố nhiệt điện  6 x 4 Kw
Áp suất  67.9 Kw (1.5/14) 1” inlet & outlet
Gas công suất nung nóng 37.8 Kw 2 burners 3⁄4” connection
Hơi thoát ra  29 m3/min (200 mm drain Ø) (150 Pa pressure)
Tiếng ồn  67 Db (A)
Kích thước máy (DxRxC)  918 mm x 1022 mm x 1867 mm
Kích thước đóng gói (DxRxC)  950 mm x 1060 mm x 2050 mm
Trọng lượng tịnh (đảo chiều) 296 Kg (Gas) 299 Kg (Electric) 295 Kg (Steam)
Tổng trọng lượng( đảo chiều) 309 Kg (Gas) 312 Kg (Electric) 308 Kg (Steam)
Xuất xứ Italia

Tải brocher IMESA model ES

Tin tức

bài viết tin tức về giặt là công nghiệp