Máy sấy Imesa ES18 INV (Gas/Hơi/Điện)

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: ES18 INV
  • Công suất sấy 1 mẻ: < 20 kg
  • Kiểu máy: Lồng ngang
  • Thùng chứa (lít): ≥ 100 lít
  • Thương hiệu: Imesa
  • Nơi sản xuất: Ý
  • Bảo hành: 24 Tháng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
- Cam kết sản phẩm 100% nhập khẩu trực tiếp thay bằng: Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Có giá tốt nhất trên thị trường
- Bảo hành tận nơi miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật 5 năm thành “trọn đời”
- Tư vấn lắp đặt dự án miễn phí

- +

CU?C CÁCH M?NG TRONG CÔNG NGHI?P GI?T LÀ

Máy s?y IMESA ?áp ?ng các yêu c?u gi?t là t?i các khách s?n, nhà hàng, b?nh vi?n, nhà ngh?, gi?t là công nghi?p…

Phù h?p v?i gi?t là c?n hi?u su?t cao ho?c trung bình

?? thi?t k? máy s?y ES, phòng nghiên c?u & phát tri?n c?a IMESA chu tr?ng ??n v?n ?? ti?t ki?m n?ng l??ng, kinh t?, d? b?o  d??ng và v?n hành an toàn. Kích th??c ???c gi?m t?i ?a giúp d? v?n chuy?n và l?p ??t t?i khu gi?t là.

Nh? b? vi x? lý tân ti?n, t?t c? các chi phí gi?t là ???c ki?m soát ch?t ch?, vi?c qu?n lý công vi?c gi?t là tr? nên th?t ??n gi?n!

S? D?NG ??N GI?N, AN TOÀN VÀ TI?T KI?M

Thu?n ti?n cho ?? vào, l?y ?? ra: ?? r?ng và v? trí c?a giúp vi?c cho ?? vào và l?y ?? ra tr? nên ??n go?n. Có th? m? c?a 180°, do ?ó nhân viên v?n hành có th? thao tác d? dàng

An toàn: thi?t b? an toàn s? làm máy ng?ng ho?t ??ng n?u c?a b? m? trong quá trình máy ?ang làm vi?c

Ti?ng ?n th?p: ?? phòng gi?t là không ?n ào, máy s?y Imesa ???c nghiên c?u ?? duy trì ?? ?n d??i m?c 70dB(A)

Làm nóng b?ng ?i?n: nh? b? vi x? lý giúp ki?m soát m?c ?i?n, máy s?y làm nóng b?ng ?i?n có th? làm vi?c v?i m?c ?i?n t?i ?a ho?c m?t ph?n ?? gi?m vi?c tiêu th? ?i?n n?ng

Làm nóng b?ng h?i: Nh? có h? th?ng van ?i?u ti?t, nhi?t có ngay l?p t?c. Nh? có h? th?ng này, có th? lo?i b? các v?n ?? x?y ra do n??c d?n d?p: máy s?y Imesa ???c nghiên c?u ?? mang l?i hi?u qu? cao nh?t

Làm nóng b?ng ga: Máy s?y Imesa có th? v?n hành b?ng t?t c? các lo?i khí ga và ???c trang b? b? ki?m soát l?a và buri ?ánh l?a

??c ?i?m:

–      L?ng thép không g?

–     Khung máy s?n ch?ng g?

–     B? l?c l?n, d? lau chùi

–     Ch?c n?ng làm mát tránh s?c v?i

–     H? th?ng hút hi?u qu? cao

–     Ch?c n?ng ki?m soát n?ng l??ng

–     Ch?c n?ng t? chu?n ?oán l?i

–      L?ng s?y ??o chi?u

–      B?ng ?i?u khi?n vi x? lý IM7

Tùy ch?n:

–       Máy nghiêng ra ??ng tr??c giúp vi?c l?y ?? ra trên b?ng t?i d? dàng (lo?i T1)

–       Máy nghiêng ra ??ng sau giúp vi?c cho ?? vào t? b?ng chuy?n ??n gi?n h?n (lo?i T2)

–       B? ?i?u khi?n t? xa

B?NG ?I?U KHI?N VI X? LÝ IM7: M?i ho?t ??ng luôn d??i s? ki?m soát

B? vi x? lý IM7 ???c phát tri?n ?? giúp vi?c s? d?ng và b?o d??ng tr? nên d? dàng và ki?m soát ???c chi phí. B? vi x? lý ??c bi?t linh ho?t và ??n gi?n.

Gi?m chi phí qu?n lý: Nh? b? ki?m soát ?i?n n?ng, máy s?y ??t nóng b?ng ?i?n có th? v?n hành ? các m?c ?i?n khác nhau: d?a trên ngu?n ?i?n s?n, ng??i s? d?ng s? ch?n m?c ?i?n n?ng thích h?p. Có th? ki?m soát l??ng n?ng l??ng tiêu th? qua màn hình hi?n th? (ch?c n?ng này có ? m?i hình th?c ??t nóng: ?i?n, h?i, ga)

Ch??ng trình s?y: Ch??ng trình s?y có th? thay ??i nhi?t ??, th?i gian, t?c ?? l?ng, t?c ?? qu?t hút…. B? vi x? lý IM7 có ??n 30 ch??ng trình và ng??i s? d?ng có th? ?i?u ch?nh theo yêu c?u. M?i ch??ng trình ??u ???c ??t tên và có th? g?i ra m?i khi c?n. Nh? ?ó, máy s?y luôn v?n hành v?i ch?t l??ng cao, tránh h? h?ng v?i và ti?t ki?m th?i gian cài ??t chu trình

D? hi?u: Imesa xóa b? m?i rào c?n v? ngôn ng?, b? vi x? lý IM7 có nhi?u ngôn ng? khác nhau. Bàn phím ch? s? d?ng bi?u t??ng do ?ó r?t d? hi?u

Ti?t ki?m chi phí b?o d??ng: D? dàng b?o d??ng ??ng ngh?a v?i vi?c gi?m chi phí. Toàn b? c?nh báo ?ã hi?n th? ??u ???c l?u trong b? nh? vi x? lý và có th? d? dàng khôi ph?c khi s?a ch?a. Nh? có b? ph?n HELP ng??i s? d?ng có th? ??c tr?c ti?p trên màn hình hi?n th?  h??ng d?n kh?c ph?c m?t s? l?i th??ng x?y ra. Ch?c n?ng ki?m tra chu?n ?oán nhanh và ph?c h?i máy trong kho?ng th?i gian ng?n nh?t.

Máy sấy Imesa ES18 INV có thông số kỹ thuật như sau:

Công suất máy sấy  18 Kg
Kích thước (ØxP) 756 mm x 767 mm (560 mm load Ø)
Tốc độ giặt 38 RPM
Yếu tố nhiệt điện  6 x 3 Kw
Áp suất 44.4 Kw (0.8/14) 1” inlet & outlet
Gas công suất nung nóng 29.4 Kw 2  đầu vào 1⁄2” đầu ra
Hơi thoát ra 20 m3/min (150 mm drain Ø) (150 Pa pressure)
Tiếng ồn  61 Db (A)
Kích thước máy (DxRxC)  1051 mm x 801 mm x 1867 mm
Kích thước đóng gói (DxRxC) 1070 mm x 840 mm x 1980 mm
Trọng lượng tịnh ( đảo chiều)  243 Kg (Gas) 250 Kg (Electric) 248 Kg (Steam)
Tổng trọng lượng ( đảo chiều) 255 Kg (Gas) 262 Kg (Electric) 260 Kg (Steam)
Xuất xứ Italia

Tải brocher IMESA model ES

Tin tức

bài viết tin tức về giặt là công nghiệp