Máy là Imesa FI 1500/25 Heating electric

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: FI 1500/25
  • Nơi sản xuất: Ý
  • Thương hiệu: Imesa
  • Bảo hành: 24 Tháng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
- Cam kết sản phẩm 100% nhập khẩu trực tiếp thay bằng: Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Có giá tốt nhất trên thị trường
- Bảo hành tận nơi miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật 5 năm thành “trọn đời”
- Tư vấn lắp đặt dự án miễn phí

- +

 

Imesa là m?t trong nh?ng công ty hàng ??u th? gi?i trong l?nh v?c s?n xu?t thi?t b? b?p công nghi?p. Máy gi?t là c?a Imesa ???c phân ph?i r?ng kh?p trên t?t c? các châu l?c.

Nhà máy c?a Imesa ???c ??t t?i Italy – M?t trong nh?ng qu?c gia có công ngh? s?n xu?t máy móc công nghi?p hàng ??u th? gi?i.

V?i uy tín nhi?u n?m trong l?nh v?c xu?t nh?p kh?u và phân ph?i các m?t hàng công nghi?p trên toàn th? gi?i.

F5laundry ?ã nh?n ???c s? cho phép c?a Imesa ?? phân ph?i và phát tri?n th??ng m?i và là ??i di?n cho Imesa t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

D??i ?ây là m?t s? thông tin v? Imesa mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u cho quý khách hàng:

Imesa là m?t công ty hàng ??u trong vi?c s?n xu?t các thi?t b? gi?t là. Chúng tôi ?ã ??t ???c nh?ng m?c tiêu này nh? h?n 15 n?m kinh nghi?m c?i ti?n v?i nh?ng thách th?c liên t?c ?? ?áp ?ng s? k? v?ng c?a công ngh? ngày càng cao c?a con ng??i và ti?p xúc v?i nh?ng thay ??i trong l?i s?ng.

Chìa khóa c?a s? thành công:

  • Không ng?ng c?i ti?n công ngh?
  • Ch?t l??ng quy trình s?n xu?t ???c c?p ch?ng nh?n theo tiêu chu?n UNI EN ISO 9001.
  • M?c ?? an toàn s?n ph?m ???c ?ánh giá cao theo tiêu chu?n ki?m tra và ch?ng nh?n c?a châu Âu, M? và Nga.
  • Tính n?ng ?a d?ng v??t tr?i trong vi?c ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a khách hàng liên quan ??n d?ch v?
  • S?n ph?m tin c?y nh? vào c?u trúc m?nh m?.
  • Doanh thu bán hàng và d?ch v? h?u mãi t?t nh?t

Hi?n F5laundry là ??i di?n th??ng m?i chuyên nghi?p cho Imesa t?i Vi?t Nam. Chúng tôi ?ã cùng v?i Imesa tham gia cung c?p Máy gi?t là cho r?t nhi?u d? án hàng ??u t?i Vi?t Nam.

N?u công ty b?n là m?t khách s?n, nhà hàng, khu ngh? d??ng hay b?nh vi?n tr??ng h?c ho?c trung tâm hành chính. Hãy l?a ch?n Imesa cho công vi?c c?a mình nh? m?t quy?t ??nh khôn ngoan nh?t v?i ch?t l??ng ??ng c?p Châu Âu hàng hóa xu?t x? t? Italy. F5laundry kh?ng ??nh s? ?em ??n cho quý khách hàng s? l?a ch?n hàng ??u trong l?nh v?c thi?t b? b?p công nghi?p.

Dù b?n là ki?n trúc s?, ch? d? án hay nhà ph?n ph?i ??ng ng?i hãy nh?c máy và g?i ngay cho chúng tôi 0934586601 ?? ???c t? v?n và nh?n ???c các thông tin c?a Imesa.

Máy là Imesa FI 1500/25 Heating electric có thông số kỹ thuật như sau:

Chiều dài con lăn 1500 mm
Đường kính con lăn 250 mm
Tốc độ ủi 1- 10m /phút
Yếu tố nhiệt điện 3 x 2.5Kw ( 7.5 Km)
Năng suất một giờ 35kg / giờ
Độ ẩm còn lại 214- 322 kg/m2
Bàn áp 20% áp lực là ủi
Tổng công suất tiêu thụ 7.9 Kw
Công suất hụt 200 (opz.) m3/hr
Kích thước máy (DxRxC) 718.5 mm x 2012.5 mm x 1082.2 mm
Kích thước đóng gói (DxRxC) 720 mm x 2013 mm x 1100 mm
Tổng trọng lượng 205 Kg
Trọng lượng tịnh 172 Kg
Xuất xứ  Italia

Tải brocher IMESA model FI

Tin tức

bài viết tin tức về giặt là công nghiệp