Máy Giặt Orient OFK-20 (Automatic)

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: OFK-20
  • Công suất giặt 1 mẻ: ≥ 20 kg
  • Kiểu máy: Lồng ngang
  • Nơi sản xuất: Trung Quốc
  • Thùng chứa (lít): ≥ 200 lít
  • Thương hiệu: Orient
  • Bảo hành: 12 Tháng

Liên hệ với chúng tôi qua hotline

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
- Cam kết sản phẩm 100% nhập khẩu trực tiếp thay bằng: Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Có giá tốt nhất trên thị trường
- Bảo hành tận nơi miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật 5 năm thành “trọn đời”
- Tư vấn lắp đặt dự án miễn phí

- +

Máy gi?t công nghi?p Orient là hoàn toàn t? ??ng, có tính n?ng ?n ??nh và th?i gian s? d?ng lâu, có b? khung ch?c ch?n, kích th??c v?a ph?i và d? dàng b?o trì b?o d??ng. B? ?i?u khi?n bi?n t?n có th? ??m b?o rung ??ng nh? trong quá trình ho?t ??ng và có th? ki?m soát t?c ?? t?t h?n. H? th?ng ch?ng rung ???c làm b?ng ch?t l?ng m?nh m? có th? làm gi?m rung ??ng trong quá trình ho?t ??ng. H? th?ng thêm ch?t gi?t tuy?t v?i ??m b?o máy có th? v?n hành t?t c? các ch? ?? gi?t và th?c hi?n các nhi?m v? khác nhau. Các thi?t k? tiên ti?n và các tính n?ng làm cho máy gi?t dòng Orient có th? ?áp ?ng yêu c?u t? khách s?n, b?nh vi?n, x??ng gi?t là công nghi?p, ti?m gi?t là…..

Tr?ng quay, tr?ng bên ngoài và b?ng ?i?u khi?n t?t c? làm b?ng thép không r?. Tr?ng quay ???c n?i v?i tr?ng bên ngoài qua ph?n tr?c chính. Và tr?ng bên ngoài có th? h?p th? rung ??ng trong khi t?c ?? cao nh? thi?t k? c?a nhà s?n xu?t. Vi?c chuy?n ??i rung ???c cài ??t trên khung máy, khi máy ?ang ho?t ??ng, rung ??ng nghiêm tr?ng có th? x?y ra do qu?n áo không ??ng ??u. B? chuy?n ??i rung s? g?i tín hi?u t?i máy tính ?? gi?m t?c ?? quay cho ??n khi d?ng l?i ?? b?o v? máy. N?p qu?n áo qua tr?ng quay v?i nó có th? ?i lên và kéo xu?ng qu?n áo trong khi gi?t. ??ng c? v?i c?m bi?n có th? ?áp ?ng t?t c? các t?c ?? quay khi gi?t. Khi d?ng ho?t ??ng b?ng cách gi?m t?c ??, máy ???c v?n hành b?i c?m bi?n và phanh ?i?n tr?. Nó có th? ??m b?o ho?t ??ng thu?n ti?n h?n và th?i gian s? d?ng dài. Toàn b? h? th?ng ???c ?i?u khi?n b?ng máy vi tính và van ?i?u khi?n b?ng khí t? ??ng. C?a khóa ?i?n t? giúp c?a máy gi?t luôn ?óng trong quá trình ho?t ??ng, ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng.

Các tính n?ng chính:

– H? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng và có th? l?p trình v?i màn hình c?m ?ng.

– C?u trúc treo tiên ti?n nh?t trên th? gi?i giúp h?p th? rung ??ng, c?i thi?n c?u trúc h?p th? rung ??ng t? tác ??ng m?nh

– Lò xo gi?m ch?n th?y l?c mà máy s? ch?u s? rung ??ng ngay c? trong vi?c l?p ??t trên nh?ng tòa nhà ch?c tr?i.

– Tr?ng ???c làm b?ng thép không r?, ch?ng ?n mòn và b?n.

– C?a ?óng m? v?i ch?t an toàn.

– S? d?ng ??ng c? chuy?n ??i có ?? chính xác cao và bi?n t?n t?n s? th??ng hi?u n?i ti?ng, máy ch?y tr?n tru và ?áng tin c?y.

B?ng ?i?u Khiên Máy gi?t công nghi?p Orient.

H? th?ng máy Gi?t- S?y công nghi?p Orient.

Model OFK-20
Rated Capacity Max 20Kg
Min 10Kg
Drum Dia (mm) 700
Dia Deepness (mm) 500
Volume(lit) 0
Overall Dimension (mm)
Height x Length x Width 1400x1050x1260
Drum Speed (r/min) Washing Rotate Speed 40
Uniformity Speed 78
Mid Speed 450
High Speed 850
Motor Power(KW) 2,2
Electrical Heating Power(KW)
0
Draining Valve(mm) φ70
Inlet Water Pipe(in) 1 1/2"
Steam Pipe(in) 3/4"
Power Supply Standard 440+N—3PH—60HZ
Weight(Kg) 710

 Tải brocher Orient OFK-20

Tin tức

bài viết tin tức về giặt là công nghiệp